ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Friday 02 Δεκεμβρίου 2022
Εσπερίδα για την «Ψηφιακή δικαιοσύνη» από το Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου του τμήματος Φιλοσοφίας  του ΕΚΠΑ

Δείτε την αφίσα της εκδήλωσης εδώ.